Ida Jenssen

Faglig blogg – digital markedsføring

Kategori: Uncategorized

Hvordan tilegner jeg meg kunnskap?

I dette blogginnlegget skal jeg meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap. Det er forskjell på fysiske gjøremål og teoretisk forståelse, men fellesnevner er at alt nytt må repeteres x antall ganger og at logikken bak må forstås. For å beste meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap skal jeg ta eksempel med hvordan jeg…

Read More

Veien til en mentor

En mentor kan defineres som både rådgiver og veileder. Ordlyden av definisjonen kan tolkes dit hen at en mentor vil gi råd og tips til hvilke valg du, eller jeg, skal foreta oss. Uansett sammenheng. I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå kurset «First Round – networking basics». Gjennomgåelsen skal inneholde kursoppbygging, tanker underveis…

Read More

Hva er og hvordan benytte Objektive, Key Results?

I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå hva målstyringsverktøyet Objective, Key Results er, og hvordan man kan ta det i bruk hos en virksomhet. Objective, Key Results vil heretter også refereres til som OKR. Bakgrunnen for valget av følgende tema i blogginnlegget er effekten OKR kan bidra med hos en virksomhet, gjennom selvstudier av…

Read More

Hvordan skape endring?

Klimakommunikasjon står ovenfor en barriere. Denne barrieren er en hindring for kommunikasjon av klimabudskap, som igjen gjør at forbrukere står igjen som uvitende og dermed uegnet til å ta bærekraftige valg. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hvordan det kan skapes en endring mot flere bærekraftige valg som kan bidra til…

Read More

Bærekraft og bransjeendring

I dette blogginnlegg skal jeg ta for meg hva bærekraft er, hvordan Vy har implementert bærekraft i sin virksomhet samt hvordan jeg tror bransjen vil se ut om 5-10 år. Bærekraft er et område jeg ikke har hatt mye kjennskap til før nå. Foruten det økte fokuset på miljø. Men bærekraft er mer enn…

Read More

Hvem er Vy?

I dette blogginnlegget vil jeg presentere virksomheten vi har valgt å skrive eksamensoppgave om, Vygruppen AS. Vygruppen AS, heretter referert til som Vy ble stiftet 1. desember 1996 da trafikkdelen av Norges Statsbaner skilte seg fra delen for infrastruktur (Nordal, Wisting, 2020). Norges statsbaner endret i 2019 navn til Vy, som vi gjenkjenner…

Read More

Refleksjonsnotat

Kurset i digital økonomi som er en del av digital markedsføring nærmer seg slutten. Vi er midtveis i eksamensperioden og dette er siste blogginnlegget fra kurset. Vi studenter, som mange andre, er påvirket av covid-19 situasjonen og dette har vært et annerledes semester med Zoom framfor forelesningssaler. Men, med Arne og Marius sine…

Read More

Teknologi som øker sikkerhet uten ansettelse av mer vakthold

Blokkjeder kan beskrives som en database med innovative karakteristikker. En blokkjede muliggjør at tillitt og sikkerhet ved transaksjoner og informasjonsoverføringer blir erstattet med datakraft. Denne tillitten og sikkerheten er frem til blokkjede-teknologien ivaretatt av en tredjeperson. En blokkjede består av flere «blokker» hvorav hver «blokk» inneholder informasjon som data og da for eksempel…

Read More

Filterbobler og ekkokamre

I mitt forrige blogginnlegg tok jeg for meg tematikken personalisering, dette er et resultat av hva jeg skal ta for meg i dette blogginnlegget. Filterbobler og ekkokamre er to verktøy for å senke brukerens transaksjonskostnader, ved at vedkommende sine preferanser prioriteres. En kan anse disse verktøyene som et par briller som ser skarpt…

Read More

Hvem er egentlig Zalando?

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg Zalando og deres plattform. Blogginnlegget inneholder aspekter som plattformoppbygging, strategi, kundesegment og hvordan plattformen senker transaksjonskostnader hos forbruker. Bakgrunnen for valget av Zalando sin plattform er min interesse for klesindustrien og hvordan netthandel har skalert de siste ti årene.   Fra da til nåZalando er grunnlagt…

Read More