Gjennom dette blogginnlegget, skal jeg formidle hvordan du kan benytte Instagram som markedsføringskanal – med et minimalt budsjett. For små bedrifter, gjenspeiler nødvendigvis ikke ønskene budsjettet. I forbindelse med vårt forrige skoleprosjekt, hvor vi opprettet egen bedrift og nettbutikk, så jeg selv nødvendigheten av en slik «how-to» veiledning.

Instagram er en plattform som for bildedeling, hvor brukere seg imellom kan skape forbindelser. I tillegg til dette, er bildedelingsplattformen en arena for å bli inspirert. Inspirasjonen kan komme fra forskjellige bedrifter, kjente personer eller likesinnede personer. Instagram er er raskt voksende nettverk, hvorav hele 60% av Norges befolkning er en registrert bruker (Ipsos, 2020). På daglig basis, er 36% nordmenn bruker av Instagram (Ipsos, 2020). Dette gjør Instagram til en ypperlig markedsføringskanal. 

Instagram er i hovedssak en applikasjon, men det er mulig å benytte Instagram fra nettleser i tillegg. Dette gjør plattformen veldig tilgjengelig, både for personer «på farten», men også personer som er i rolige omgivelser og søker inspirasjon. 

For å benytte Instagram som markedsføringskanal, er første steg å lage en bruker. 
Ved opprettelse av bruker, blir du bedt om å lage et brukernavn. Det er hensiktsmessig å ha tilsvarende brukernavn som din bedrift, da det skaper minst mulig friksjon for forbruker. 

Skjermdump fra Instagram

Når brukeren er opprettet, er det på tide å lage innhold. 
For at forbruker skal få tillitt, samt klare å gjenkjenne din bedrift på forskjellige plattformer er det hensiktsmessig å benytte logo som profilbilde. På den måten, vil forbruker lett kunne se at det er din bedrift, dersom du eksempelvis poster en historie.

Neste steg er å lage en innholdsrik biografi. Det foreligger begrensning på antall ord i biografien, så plukk en beskrivelse av driften med omhu. Dersom du har en nettside, er det nærliggende å inkludere den i biografien. Dersom du også har callout informasjon, som adresse eller telefonnummer – sørg for å inkludere det! 

Skjermdump fra Instagram

Selve markedsføringen, består på Instagram gjennom å dele innhold og bilder. Ettersom Instagram er tilrettelagt for interaksjon, er det nødvendig å inkludere dette i markedsføringen. Det kan nemlig gi deg nyttig pekepinner i fremtidig markedsføring. 

Ivaretakelse av interaksjon kan gjøres gjennom å stille spørsmål i historier, eller å oppfordre til å ta kontakt i direkte melding funksjonen. 

Unders i deling av vanlige poster, bør du inkludere emneknagger som din målgruppe ofte søker etter. Det krever at du foretar undersøkelser i forkant, etter hvilke emneknagger din målgruppe finner interessante. Undersøkelsene kan du foreta ved hjelp av Google Tag Manager, som er et verktøy for å kartlegge slike svar. 

Etter du har laget en god biografi, implementert nødvendig og nyttig informasjon og postet noe innhold – er det på tide å starte selve annonseringen. 

Skjermdump fra Instagram

Gjennom å trykke promoter på dine nåværende innlegg, går innlegget over til å være en annonse. Gjennom denne funksjonen, kan du selv bestemme hva ditt mål er og hvem som er målgruppen for annonsen, og ikke minst hva budsjettet ditt er (Instagram, 2021).

Målet ditt bør inkludere hvor du ønsker at personen som ser annonsen din skal havne, det kan være profilen din eller nettstedet ditt. Husk at du kan inkludere link til nettbutikk i biografi, men at dette er et ekstra steg for forbruker og dermed øker deres transaksjonskostnader. Det er fordeler og ulemper med begge valg, vektlegg hva som er mest verdifullt for din bedrift.

Deretter velger du ditt publikum, eller målgruppe. Det fremkommer av Instagram (2021) sin veiledning at du enten kan opprette ditt eget publikum, basert på faktorer som sted, interesser og liknende. Eller, Instagram kan generere publikum automatisk basert på kjennetegn på de som allerede følger din profil. Dette fordrer at din profil har følgere, slik at Instagram har data å gå ut ifra. Dersom du kjenner din målgruppe, vil du fint kunne utarbeide ønsket publikum. 


Budsjettering
Siste punkt før annonsen er klar er å angi et budsjett. 
Instagram formidler gjennom sin veiledning at en annonse bør kjøres i minimum syv dager (Instagram, 2021). Bakgrunnen for det er at plattformer da har mulighet til å tilegne seg kunnskap om publikummet ditt. Jo mer penger du ilegger annonsene, jo mer synlighet får du. 

Men, mer synlighet er ikke forenlig med mer avkastning. Bruk tid og ressurser på utarbeidelsen av selve annonsen, foreta egne undersøkelser for din målgruppe slik at annonsen treffer riktig publikum – det er nøkkelen til god annonsering gjennom Instagram, med lavt budsjett.

Referanseliste: 
Instagram. (2021). Opprett annonser med ett trykk. Hentet fra https://business.instagram.com/advertising/