Amnesty International, heretter referert til som Amnesty, er en organisasjon som arbeider mot å bekjempe urettferdighet i form av fangenskap og manglende likeverd for mennesker. Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå hvordan deres virksomhet benytter digitale kanaler og hvordan deres kundereise er. Det er nærliggende å anta vil avdekke noen forbedringspotensialer, samt hvilke mål og nøkkeltallsindikatorer som er relevante for Amnesty. I tillegg til det, skal jeg også definere hvorvidt Amnesty foretar en god jobb på søkemotoroptimalisering og hvilke tiltak som trolig kan skape ytterligere forbedringer. 

Hentet fra Amnesty.no

Det fremkommer av Amnesty (2017) at deres bruk av digitale kanaler omfatter blant annet nyhetsbrev, samtidig som deres hjemmeside gir indikatorer på at de også benytter Instagram, Facebook, Twitter og Youtube (Amnesty, 2021). Ved å besøke de ulike kanalene, synliggjøres deres bruk av digitale kanaler. Amnesty arbeider med å spre budskapet om menneskers rettigheter, i ulike kontekster. Både gjennom å fortelle historiene til de som kjemper for ytringsfrihet, diskriminering og overgrep. Amnesty er en uavhengig organisasjon, som avhenger av at de kan formidle det urettferdige slik at de er flere i kampen mot brudd på menneskerettighetene. Formidling av ulik urettferdighet, er ofte starten på kundereisen hos Amnesty.

Kundereise 
Kundereisen hos Amnesty starter gjerne med et av to tilfeller. Første er innflytelse fra formidling av urettferdighet, som påvirker forbruker til å bidra med å gjøre en handling. Formidlingen til Amnesty består i hovedssak av sanne hendelser, hvilket trolig danner en relasjon hos besøkende. Kundereisen kan også starte dersom det har oppstått en urettferdig situasjon, og forbruker ønsker støtte fra en større organisasjon. Det er nærliggende å anta at det oftest er innflytelse, gjerne fra sosiale medier, som bidrar til at kundereisen starter. Dette steget omtales som «synlighet» i kartet for kundereisen av Chaffey & Ellis-Chadwick (2019). 

Videre, fortsetter kundereisen med å søke informasjon på deres kanaler eller nettside. Nettsiden deres er oversiktlig, og det er dermed lett å finne etterspurt informasjon. Dette punktet er beslutningsfasen, hvor forbruker søker informasjon etter hva de ønsker å bidra med. 

Skjermdump fra Amnesty.no

Videre, går kundereisen fra informasjonssøk til kjøpsengasjement. Engasjementet innebærer økonomisk eller fysisk støtte i form av signering av aksjoner, arrangement deltakelse eller frivillig arbeid. Valget av hvilken støtte forbruker ønsker å bidra med, defineres i kundereisens forrige steg beslutningsfasen.

Deretter er steget i modellen for kundereisen tjeneste, hvor Amnesty har mye informasjon om betaling hvilket gjør kunden trygg. For den fysiske deltakelsen, gir Amnesty informasjonsrike innkallelser til arrangementer, underskriftskampanjer og for ulikt frivillig arbeid. Dette gir forbruker god oppfølging for deres deltakelse, hvilket er svært viktig i en slik organisasjon.

Siste steget i kundereisen er levering. Leveringen hos Amnesty kan defineres som selve utgiften eller arbeidet, men kan også anses som verdien støtten til forbruker gir saken. Derfor, kan en si at Amnesty leverer to ganger. Første gang i form av gjøremålet, og andre gang i form av endring i det urettferdige. 

Endring av det urettferdige er nærliggende å anta at gir mersmak, hvilket gjør at forbruker trolig foretar siste steget i den digitale markedsføringstunellen «repetisjon» (Berry, Sikkenga & Visser, 2018). Dermed konverteres Amnesty sine kunder fra «nye kunder» til «returnerende kunder», og et bånd mellom organisasjonen og forbrukeren er skapt gjennom kundereisen. 

Forbedringspotensiale
Ut ifra egen erfaring, er annonsene til Amnesty ikke veldig synlig. Om bakgrunnen er at målgruppen ikke er studenter, er mulig. Men, det anses som fordelaktig å benytte annonser som skiller seg mer ut og dermed er mer synlige, slik at de skaper mer engasjement og tiltrekker nye kunder. 

Hvilke mål og nøkkeltallindikatorer er relevante?
Ettersom Amnesty er avhengig av frivillige donasjoner og arbeidskraft, er det viktig at de når ut til så mange som mulig så de får behandlet et maksimum av saker. Det gjør det viktig å ha oversikt over deres bruk av ulike kanaler, slik at de optimaliserer sitt potensial. 
For å ha god oversikt over sine kanaler, er det nærliggende å analysere nøkkeltallsindikatorer som antall klikk fra ulike poster og annonser, transittstopfrekvens som forteller hvor mange som forlater deres nettside uten å foreta en handling, hvilke målgrupper som resulterer i flest bidrag og om deres informasjonssider ofte blir lest.

Disse nøkkeltallsindikatorene kan gi indikatorer på hvordan de ligger an i forhold til målsettinger som: 

  • Innflytelsesrik annonsering
  • X antall frivillige bidragsytere
  • Prosentandel salg på antall klikk

Vellykket søkemotoroptimalisering 
Ved å foreta et Googlesøk på «Amnesty» er deres nettsted første resultat. Men, dersom en bruker ikke er kjent med organisasjonen er det mer nærliggende å benytte søkeord som «menneskerettigheter», «frivillig arbeid» og «frivillig organisasjon». Hvorav Amnesty rangerer på henholdsvis sjette plass og så langt bak at det ikke oppdages. Det utgjør et behov for å optimalisere søkeord som kan gjøre potensielle bidragsytere kjent med deres organisasjon og arbeid.

Søkemotoroptimalisering kan gjøres gjennom å benytte ord og beskrivelser på sitt nettsted som sikrer relevans i søkemotorer som Google. Det er flere verktøy som kan benyttes, for å best foreta søkemotoroptimalisering. En av disse er søkeordplanleggeren i Google Ads som gir en indikator på hvilke søkeord som er mest relevant for Amnesty, hvilke ord som søkes etter ofte, budforslag på søkeord og planleggingsverktøy for annonsering (Google Ads, 2021). Videre, er vektøyet Google Search Console er verktøy for rapporter som måler nettstedets søketrafikk og ytelse, problemløsning og veiledning for Googlesøk (Google Search Console, 2021). Det anses som hensiktsmessig å benytte flere verktøy, for å få ulik tilnærming ved utarbeidelse av søkemotoroptimalisering hos Amnesty. 

Oppsummering
For å oppsummere, vil jeg trekke frem at Amnesty anses som en veletablert virksomhet som i stor grad er gode til å markedsføre seg selv. Med det sagt, foreligger det allikevel forbedringspotensialer, noe jeg håper dette blogginnlegget kan bidra med å løse.

Referanseliste:
Amnesty. (2017). Vi søker to nye medarbeidere. Hentet fra https://amnesty.no/vi-soker-nye-medarbeidere

Amnesty. (2021). Hjemmeside og ulike digitale kanaler. Hentet fra https://amnesty.no

Berry, M., Sikkenga, B., & Visser, M. (2018). Digital Marketing Fundamentals: From Strategy to ROI. Groningen: Noordhoff Uitgevers

Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. London: Pearson Education Limited

Google Ads. (2021). Slik fungerer søkeordplanleggeren. Hentet fra https://ads.google.com/intl/no_no/home/tools/keyword-planner/

Google Search Console. (2021). Oppnå bedre resultater på Google Søk. Hentet fra https://search.google.com/search-console/abou