Mennesker er opptatt av fellesskap og tilhørighet. Av den grunn, søker vi tilhørighet hvor vi føler oss tilfreds. Det kan være en idrettsklubb, hvor den felles interessen som ligger til grunn for fellesskapet er idretten. Eller, det kan være et politisk engasjement på et digitalt forum. Gjennom dette blogginnlegget skal jeg drøfte hvilken rolle sosiale medier hadde under storming av den Amerikanske kongressen. Blogginnlegget vil gå i dybden på blant ekkokammer og filterbobler, da de begge anses å ha hatt stor påvirkning på storming av kongressen. 
 
For hva er egentlig ulempen med ekkokammer? Og hvilken rolle spilte sosiale medier og plattformer da den Amerikanske kongressen ble stormet januar 2021? 

Opptøyene i USA
6. januar 2021 tok flere hundre demonstranter seg inn i den Amerikanske kongressen da valgmannsstemmene ble telt, for å formelt erklære Joe Biden som president (Bergland et al. 2021). Det fremkommer også at tidligere president Donald Trump ved flere anledninger oppfordret til å demonstrere mot «det stjålne valget» i Washington. Men, hva er bakgrunnen for at noen påvirkes i så stor grad at de velger å begå lovbrudd?

USA flag held by people
Bilde lånt fra Joseph Chan via UnsplashEkkokamre og filterbobler 
Ekkokamre oppstår gjennom en interaksjon mellom likesinnede. Denne interaksjonen forsterker deres ideer og oppfatninger. Dette er det flere eksempler på, gjennom eksempelvis ekstremistiske politiske bevegelser. I disse nevnte ekstremistiske politiske bevegelsene, har interaksjonen dere imellom forsterket et felles syn på politikken innad i ekkokammeret. Et ekkokammer kan også bidra til at medlemmer bevisst og ubevisst utestenger andre synspunkt. At andre synspunkter uteblir innad i et ekkokammer kan muligens også forklares gjennom filterbobler. En filterboble er et resultat av flere anbefalingsalgoritmer som tilpasser bruker sitt innhold uten manuelle tilpasninger. Innholdet blir tilpasset ut ifra vedkommende sine interesser, slik at innholdet blir mest mulig interessant for den som bruker sosiale medier plattformen. Av den grunn, kan slike filterbobler bevisst utelukke andre synspunkt for bruker, som igjen styrker dens egne oppfatninger og kan bidra til felles styrkede oppfatninger i et ekkokammer.

Påvirkning
Gjennom slike filterbobler og forsterkede oppfatninger innad i ekkokamre, er det ikke fjernt å konkludere med at sosiale medier har en påvirkningskraft som kan gjøre urett rett. Før stormingen 6. januar 2021, benyttet tidligere president Donald Trump Twitter ved flere anledninger. Meldingene kommunisert gjennom Twitter oppfordret tydelig tilhengere til å møte i hovedstaden for demonstrasjoner. Selv om oppfordringene ikke var ment å være voldelige, er det nærliggende å trekke paralleller til at dette kan oppfattes slik innad i et ekkokammer bestående av patrioter. Hvilket kan være et bidragsyter til at et fellesskap velger å begå lovbrudd for å fremme sitt politiske syn. 

assorted-color social media signage
Bilde lånt fra Merakist via Unsplash

Rollen til sosiale medier og plattformer 
Så hva er rollen til sosiale medier? Er plattformens rolle å tilby alle muligheten til å delta i et fellesskap hvor felles oppfatninger forsterkes? Eller er deres rolle å tillatte et fellesskap, men å sørge for at slike fellesskap ikke blir utelukket fra omverdenen gjennom filterbobler?

Sosiale medier kan defineres som nettsider og applikasjoner som er tilrettelagt for å skape og dele innhold, samt deltakelse i sosiale nettverk (Aanli & Enli, 2018). Plattformene som kommer innunder definisjonen sosiale medier, kan spores tilbake til tidlig 2000-tallet, men det er de siste ti årene bruken av sosiale medier har skutt fart (Aanli et al., 2018). 
Det er derfor et relativt nytt fenomen, med svært få retningslinjer og lover som regulerer bruken. Selv om ekkokammer kan føre til følelsen av tilhørighet, og filterbobler kan føre til følelsen av mer utbytte for hver bruker, kan kombinasjonen av disse føre til uheldige situasjoner liknende stormingen av den Amerikanske kongressen. 

Dette er et tema hvor det er mange faktorer og ønsker å ta hensyn til, men min mening er at rollen til sosiale medier er å bidra til et fellesskap med fornuftig innhold regulert av fornuftige rammer. Dette bør innebærer at brukere ikke blir utsatt for både ekkokammer og filterbobler, men heller en delene. På den måten, kan den dystre siden av påvirkning fra sosiale medier begrenses gjennom at deres brukere ikke blir skjermet fra «uinteressant» innhold og rollen til sosiale medier anses som sunn. 

Referanseliste:

Bergland, C. S., Elgaaen, V., Hagfors, C.L., Hansen, K. A., Lode, S. C., Storaas, H. S., Røset, H. H. & Røyne, H. (2021) Dramaet i Washington: Minst fire døde etter stormingen av kongressen. Hentet fra https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/nAGnKJ/dramaet-i-washington-minst-fire-doede-etter-stormingen-av-kongressenAanli, I., Enli, G. (2018). Sosiale medier. Hentet fra https://snl.no/sosiale_medier