Har du spurt deg selv hva som skal til for å komme øverst i søkefeltet til Google? Vet du hva som skal til for å utkonkurrere dine konkurrenter? Gjennom dette blogginnlegget skal jeg gi en veiledning for hvordan å lage en god search annonse, slik at du kan oppnå din målsetning for markedsføring av din bedrift. Innlegget er utarbeidet med sertifiseringen «Google Ads Search» som kilde. Hver dag foretas det rundt 3,5 milliarder Google søk, hvilket utgjør et ypperlig publikum for din annonse. 

Før du startet på arbeidet med å utarbeide en annonse, bør du vurdere følgende i forhold til hvordan å øke trafikken til din tjeneste eller produkt:

  • Hvor ønsker du at annonsen skal synes?
  • Hvor mye ønsker du å investere i annonsen?
  • Hva ønsker du å dele gjennom annonsen?
  • Hvilke nøkkelord vil samsvare med kundens søkeord?

Deretter kan du starte arbeidet med annonsen ved å lage såkalte «ad groups». Dette kan anses som målgrupper, hvor du for hver gruppe danner en spesifikk tekst annonse og en liste med nøkkelord. Bakgrunnen for å dele kundene dine i forskjellige målgrupper, er for å tilpasse annonsen ut ifra deres behov, selv om du selger samme produkt. 

Gjennom Google Search annonsering er det nødvendig å lage nøkkelordslister for å fortelle Google sine algoritmer hvilke søkeord som skal trigge dine annonser. Derfor bør du som markedsfører utarbeide en slik liste av nøkkelord, og for å gjøre det bør du: 

1. Tenke som din kunde
 
Hvilke søkeord tror du din kunde vil benytte når vedkommende er på utkikk etter det du har å tilby? Dersom du gjør en grundig jobb på dette punktet, vil det betale seg i form av bredere eksponering.

2. Tenk på virksomhetens målsetting

Hvilken handling ønsker du å oppnå hos målgruppen? Ønsker du at de skal trykke seg inn på dine egeneide medier, eller at de skal gjøre en handling som et kjøp?

For å treffe din målgruppe og målsetting, kan du benytte en eller flere av følgende strategier for din nøkkelordsliste: 

Broad match: 
Denne strategien passer bra dersom det er ønskelig å benytte mindre tid på å bygge omfattende nøkkelord-lister. Nøkkelordene du velger vil gjennom «broad match» samsvare med et bredere utvalg og variasjoner av søkeord, slik at du kan nå personer som ikke nødvendigvis søker spesifikt etter din tjeneste, merke eller produkt. «Broad match» kan forklares ved å lage et stort nettverk som når søkere som søker etter ord relatert til dine nøkkelord. 

Broad match modifiers:
Denne strategien gir deg tilgang til å indikere hvorvidt det finnes relaterte konsepter til dine nøkkelord som må presteres i søkene du når. 

Phrase match: 
Denne vil passe godt dersom du er på utkikk etter en mer fleksibel løsning for eksakte nøkkelord. Samtidig som du ønsker en mer angripende strategi enn «broad match». Denne strategien hjelper deg å nå flere kunder, samtidig som annonsen vil være synlig for de potensielle kundene som trolig ønsker din tjeneste eller ditt produkt. 

Exact match: 
Dersom du ønsker en spesifikk kunde, framfor en bred eksponering er exact match strategien for din annonse. Denne formen for search-annonsering vil kun nå ut til søkord som betyr det samme som dine foreslåtte nøkkelord. 

(Google Ad Search Certification, 2021)


Negative: 
Dette er for å forhindre at noen søk skal forveksles med ditt, eller luke unna søkere som ikke er relevante for din tjeneste eller ditt produkt. Gjennom å skrive et nøkkelord med minustegn forran, som dette (-blå), forhindrer du at det løser ut din annonse. 

Etter du har bestemt deg for hvilken strategi du skal benytte for nøkkelordene, er neste steg for å lage en god search annonse å fastsette et budsjett.

Fastsett et budsjett
Etter å ha utarbeidet listen med nøkkelordene, er du nødt til å bestemme maksimumsprisen du er villig til å betale for at en potensiell kunde trykker på din annonse. Dette tallet er helt opp til deg og ditt budsjett å avgjøre, men ta med i vurderingen at dersom dine konkurrenter har et høyere tall på samme nøkkelord – vil de slå deg på Google Search sin plassering.

Hvordan lage selve annonsen
Etter nøkkelordsliste og bud er fastsatt er det på tide å utarbeide tekst annonsen for hver «ad group». Den består av en overskrift, URL og beskrivelse. 

Overskriften skal lages med et mål om å fange kundens oppmerksomhet. 

URL skal være adressen til en spesifikk side på ditt nettsted. Dersom du ønsker å annonsere bukser, vil det være naturlig å legge ved en direktelink til nettstedets utvalg av bukser. 

Beskrivelsen skal fremheve detaljene av hva ditt tilbud er. Har du 20% salg på bukser, bør dette inkluderes i beskrivelsen. 

Gjennom ovennevnte punkter vil du trolig nå din virksomhets målsetting. Men, dersom du ønsker ytterligere bistand kan du også ta en titt på neste punkt: 

3. Få Google til å gjøre det for deg 
Som et lite triks, eller supplement for stegene ovenfor – kan du få Google til å gjøre deler av arbeidet for deg.
Google tilbyr dynamisk utformede tekstannonser og nøkkelordslister, laget automatisk, basert på innholdet hos ditt nettsted. Det muliggjør at du kan synliggjøres i flere søk enn hva som opprinnelig er inkludert i din nøkkelordsliste. Dette kan også benyttes som et komplimentert gode til hva du har utformet selv. 

Det å utforme en slik nøkkelordsliste kan oppfattes som utfordrende, hvilket er hvorfor Google har utviklet hjelpemiddelet Dynamic Search Ads. 

Oppsummering
For å oppsummere er det ikke svært omfattende å utarbeide en god Google Search annonse. Det krever derimot både kreativitet og undersøkelser, slik at du treffer på hva din målgruppe tenker og søker etter. Husk at å teste også fører til lærdom, slik at du ikke unngår å lage en search annonse i frykt for å ikke ha tenkt likt som din målgruppe. Dersom du ønsker å få annonsen tilnærmet perfekt, bruk Google Dynamic Search Ads og foreta også en vurdering av kampanjen underveis og i etterkant. 

Jeg har skrevet et blogginnlegg om evaluering av kampanjer, så sjekk gjerne det ut dersom du ønsker å få innsikt om det i tillegg. 

Referanseliste: 
Google (2021). Google Ads Search Certification. Hentet fra https://skillshop.exceedlms.com/student/path/18128-google-ads-search-certification