I dette blogginnlegget skal jeg meddele hvorfor Facebook er en ypperlig plattform å benytte som markedsføringskanal, både for små og for store bedrifter. Blogginnlegget vil svare på hvorfor det er nødvendig å benytte kjøpte medier, framfor kun egeneide medier. Samtidig som det vil forklare hvordan du kan dra nytte av fordelene til begge medier. 


For å få best utnytte av markedsføring, er det viktig å legge tid og ressurser i å finne plattformen hvor du når din målgruppe. Dersom du benytter en plattform hvor dine potensielle kunder ikke befinner seg, vil du trolig ikke oppleve økt interesse for ditt produkt. 
Selv om det mange personer som kan nåes via de tradisjonelle mediene som plakater på holdeplasser, har du som markedsfører ikke mulighet til å nå ut til flere potensielle kunder enn de som går forbi ved tilfeldighet. På digitale plattformer derimot, er muligheten for å personalisere og bruke penger på målgruppen til stede. 

Men, hvordan velge hvilken plattform som skal benyttes som markedsføringskanal? 
Det er mange plattformer å velge mellom dersom du ønsker å være digital. Av den grunn, er det lett å gå seg litt vill. Et godt råd er å velge den plattformen hvor du kan finne din målgruppe, framfor kanalen du selv foretrekker. Det fører oss inn på sosiale medier analysen fremlagt av Ipsos (2020), hvor det fremkommer at hele 83% av Norges befolkning har en Facebook profil og 67% av befolkningen benytter Facebook på daglig basis. 

Hva er Facebook?
Facebook er en plattform for nettverkskommunikasjon, bestående av brukerskapt innhold (Aalen & Enli, 2017). Facebook er også en stor kanal for markedsføring, da de tilbyr annonseringstjenester. 

skjermdump fra Facebook

Kjøpte, eide og fortjente medier
Facebook kan defineres som både et kjøpt og et fortjent medium. Kjøpte medier er  kontaktpunkter hvor virksomhet med ønske om å spre informasjon kan betale for annonseplass. Kjøpte medier er hensiktsmessig å benytte som markedsføringskanal da det er nærliggende å konkludere med at en kan nå et større publikum enn gjennom egeneide medier. Egeneide medier, er egeneide kontaktpunkter som hjemmeside. På de egeneide mediene er det større spillerom, da det er mindre hensyn og retningslinjer å forholde seg til. Men, gjennom å bruke Facebook som kjøpt medie, kan ditt egeneide medie viderekobles slik at du oppnår bredere eksponering, men ivaretar det frie spillerommet gjennom direktelinken. 

I tillegg til å kunne eksponere for et bredere publikum gjennom kjøpte medier, tillater Facebook å oppnå fortjente medier. Et fortjent medie oppstår gjennom deling mellom forbrukere. Facebook er tilrettelagt for dette gjennom delingsknapp, nyhetsstrøm som viser hva venner har likt, og en meldingsfunksjon. Gjennom deling kan også viral vekst skapes, og samlet sett bidrar disse faktorene til at nye potensielle kunder blir eksponert for din kampanje. 

Men hvorfor velge akkurat Facebook som kjøpt medie? Det er flere andre plattformer som kan gi bredere eksponering en egeneide medier. Men, facebook har som nevnt 67% av Norges befolkning pålogget daglig. Samtidig er aldersspennet på brukere av Facebook svært bredt og kjønnsfordelingen tilnærmet lik (Ipsos, 2020), hvilket betyr at du trolig vil kunne finne din målgruppe blant Facebook sine brukere. 

Facebook Ad Manager 
En annen grunn som gjør Facebook til en svært attraktiv plattform er deres verktøy Facebook Ad Manager. Dette er et verktøy utviklet for å bistå og utvikle bedrifter, og høyne deres ytelse under Facebook annonsering. Verktøyet er et hjelpemiddel både under opprettelse, forvaltning av annonsen og ved analyse av resultater. 

Konklusjon 
For å oppsummere vil jeg trekke frem at Facebook er en god plattform å benytte som markedsføringskanal for store og små bedrifter, med bakgrunn i at målgruppen trolig bruker plattformen da hele 67% av Norges befolkning benytter den daglig og i overkant av fire femtedeler har en bruker. Gjennom deres verktøy Facebook Ad Manager vil du som markedsfører også bli veiledet til å utforme en kampanje som møter din målgruppe, i henhold til ditt budsjett. 

Referanseliste:

Aalen, I. & Enli, G. (2017). Facebook. Hentet fra https://snl.no/Facebook 

Ipsos (2020). Ipsos SoMe-tracker q4´20. Hentet fra https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420