Dersom du er en markedsfører er det nærliggende å anta at du er interessert i å vite at det du gjør fungerer like godt som du hadde planlagt, slik at du kan foreta tilpasninger dersom det ikke er tilfellet. Men hvordan vet du om kampanjen du sendte ut i forrige uke har resultert i mer kjennskap til din merkevare, og stor trafikk på ditt nettsted?

Gjennom verktøy som Google Analytics er slik informasjon nærmere enn du tror, det er nemlig kun noen tastetrykk unna.  I dette blogginnlegget skal jeg derfor ta for meg hvordan du som markedsfører kan benytte verktøyet, for å evaluere din kampanje. 

Hva er Google Analytics?
Google Analytics er et verktøy for analyse av webtrafikk (Synlighet, 2021). Og gjennom analysene vil du få tilgang til innsikt som forteller deg: 

– Hvilke personer som besøker nettstedet ditt 
– Hvilke gjøremål de utfører 
– Hvilke sider som leder til flest salg 
– Prestasjonsnivået til kampanjer 

Gjennom oversikt som antall besøkende, hvilke plattformer de entrer nettstedet ditt fra, kjennetegn på personen som klikker inn på nettsiden og hvor lang tid de benytter på nettstedet er Google Analytics en kilde til tall for god analyse av kampanje. 

En kampanje kan ikke anses som vellykket, på bakgrunn av antall klikk på annonse. Det er begrunnet i at antall klikk på en annonse ikke nødvendigvis fører til en handling, og uten en handlinger som gjennomføring av kjøp vil trolig ikke bedriften kunne vise til bemerkelsesverdige resultater. 

Men, gjennom å benytte ovennevnte tall for en analyse av kampanjen, vil du som markedsfører kunne foreta nødvendige grep for å sikre at nettstedets bouncerate, antall personer som forlater siden uten å foreta handling (B17, 2019), senkes og at kampanjen blir vellykket. 

Hva kan verktøyet fortelle oss?

Som eksempel for å evaluere kampanje benytter jeg nettstedet www.middagsuka.myshopify.com som er nettbutikken jeg og min partner etablerte i forbindelse med prosjekt innenfor e-varehandel ved Høyskolen Kristiania. 

Skjermdump fra Google Analytics

På bildet ovenfor fremkommer det hvor mange brukere som har vært innom nettstedet etter lansering. Samtidig som det fremkommer hvor mange sesjoner de har hatt, prosentraten for antall som har forlatt nettstedet uten å foreta en handling og gjennomsnittlig tidsrom på nettstedet. 

Disse tallene forteller oss at det er hele 65% som forlater nettstedet uten å klikke seg videre på andre sider på nettstedet eller gjennomfører kjøp. Dersom en kampanje har høy bouncerate kan det indikere at kampanjen ikke treffer riktig publikum eller at nettstedet er for lite brukervennlig. 

Skjermdump fra Google Analytics


Bilde ovenfor viser hvilke plattformer forbruker entrer nettstedet fra. Hos Middagsuka har flertallet av forbrukerne entret nettstedet direkte. Dersom du benytter en e-post kampanje, kan denne grafen benyttes til å kartlegge hvorvidt forbrukere har respondert direkte på kampanjen og entret via link. Dersom det er en pågående kampanje på en plattform, mens denne raten er høyest eller urovekkende høy på en annen plattform en kampanjen kan det indikere at kampanjen har behov for tilpasninger. 

Skjermdump fra Google Analytics

 
Google Analytics muliggjør også for å se hvilke sider inne på nettstedet som får flest besøkende. Hos Middagsuka fremkommer det at hovedsiden har flest sidevisninger, og at menyer er samlingen de fleste forbrukere trykker seg videre inn på. Det gir oss en indikator på at Middagsuka sine abonnementer ikke kommer like tydelig frem som deres menyer. 

En slik oversikt gir en pekepinn på om siden er like brukervennlig, og hvilke sider forbruker responderer best på. Dersom kampanjen din er salg på bukser i en klesvareforretning, vil det være unaturlig dersom bukser er siden med minst besøkende. Dersom det er tilfelle, er det en indikator på at kampanjen eller nettstedet bør foreta endringer. 

Skjermdump fra Google Analytics

I tillegg til funksjonene nevnt ovenfor, gir Google Analytics en oversikt over hvem som befinner seg bak tastetrykkene. Hvor befinner forbruker seg, til hvilket klokkeslett er vedkommende mest aktiv og hvilken enhet benyttes under sesjonene på nettstedet. 

Slik informasjon kan du benytte til å verifisere at du treffer publikumet satt som din målgruppe. Samtidig som du kan lagre informasjonen til deres neste kampanje, og benytte for å angripe målet bedre. 

Hvordan bruke det til å evaluere en kampanje?
Gjennom gjennomgangen over, har du nå forhåpentligvis fått en enkel «how-to guide» på å evaluere din kampanje ved hjelp av Google Analytics. Gjennom å benytte verktøyet punktvis, og evaluere i hvilken grad kampanjen utgjør forskjeller, vil du samlet sett kunne gjøre deg opp en mening i hvilken grad kampanjen var vellykket. 

Lykke til! 

Kilder: 

B17 (2019). Slik lager du en vellykket kampanje. Hentet fra https://b17.no/slik-lager-du-en-vellykket-kampanje/

Synlighet. (2021). Hva er Google Analytics? Hentet fra https://synlighet.no/blogg/hva-er-google-analytics/