Ida Jenssen

Faglig blogg – digital markedsføring

Måned: mai 2021

Sosiale medier – spiller de en dyster eller sunn rolle?

Mennesker er opptatt av fellesskap og tilhørighet. Av den grunn, søker vi tilhørighet hvor vi føler oss tilfreds. Det kan være en idrettsklubb, hvor den felles interessen som ligger til grunn for fellesskapet er idretten. Eller, det kan være et politisk engasjement på et digitalt forum. Gjennom dette blogginnlegget skal jeg drøfte hvilken…

Read More

Hvordan lage en vellykket «search annonse»

Har du spurt deg selv hva som skal til for å komme øverst i søkefeltet til Google? Vet du hva som skal til for å utkonkurrere dine konkurrenter? Gjennom dette blogginnlegget skal jeg gi en veiledning for hvordan å lage en god search annonse, slik at du kan oppnå din målsetning for markedsføring…

Read More

Derfor bør du benytte Facebook som markedsføringskanal

I dette blogginnlegget skal jeg meddele hvorfor Facebook er en ypperlig plattform å benytte som markedsføringskanal, både for små og for store bedrifter. Blogginnlegget vil svare på hvorfor det er nødvendig å benytte kjøpte medier, framfor kun egeneide medier. Samtidig som det vil forklare hvordan du kan dra nytte av fordelene til begge…

Read More

Hvordan evaluere en kampanje ved hjelp av Google Analytics?

Dersom du er en markedsfører er det nærliggende å anta at du er interessert i å vite at det du gjør fungerer like godt som du hadde planlagt, slik at du kan foreta tilpasninger dersom det ikke er tilfellet. Men hvordan vet du om kampanjen du sendte ut i forrige uke har resultert…

Read More

Refleksjonsnotat E-varehandel

Prosjektet startet svært diffust da verken jeg eller min partner hadde en klar visjon for bolkens oppgave. I denne delen av kurset skulle det lages en nettbutikk, og fastsettes konsept og dens mål og gjennomføringsstrategi. Vi hadde begge lyst til å gi full gass, og ha et «eget» prosjekt framfor å forholde oss…

Read More