I dette blogginnlegget skal jeg meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap.

Det er forskjell på fysiske gjøremål og teoretisk forståelse, men fellesnevner er at alt nytt må repeteres x antall ganger og at logikken bak må forstås. For å beste meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap skal jeg ta eksempel med hvordan jeg jobber med et fag fra semesterstart til eksamen, men ettersom denne oppgaven skal gjenspeile læring generelt ser jeg på det som hensiktsmessig å ta et eksempel ved å lære meg en praktisk ting i tillegg – som å sykle. 

Eksempel for teoretisk kunnskap:

Ved semesterstart og nye emner ønsker jeg alltid å få et helhetlig overblikk over kommende periode, både hvilke temaer som skal gjennomgås og fremgangsplan for å kunne til enhver tid definere hvor i løypen jeg burde være. Når fremgangsplanen er gjennomgått og individuell plan er fastsatt, består læringen jeg tilegner meg mest kunnskap av, av en kombinasjon mellom eget arbeid og forelesninger. 

Før forelesninger verdsetter jeg oversikten tilegnet gjennom fremdriftsplanen. Oversikten gir meg en pekepinn på hva som er å forvente, samt et grunnlag til å stille spørsmål underveis dersom noe er uklart. Etter forelesning har jeg etter hvert lært at jeg lærer mest dersom jeg gjør noen oppsummeringsoppgaver, slik at jeg får tenkt og reflektert på egenhånd. Det er en del av mitt individuelle arbeid. 

Når jeg foretar oppsummeringsoppgaver og annet individuelt arbeid foretrekker jeg å skrive, tegne eller prate. Men, aller helst i en kombinasjon. Rekkefølgen er ideell dersom jeg starter med å skrive ned kunnskap som er blitt formidlet i forelesning eller gjennom lesing, hvilket har blitt praktisert gjennom denne bloggen. 

Individuellt arbeid


Videre liker jeg godt å prate og diskuterer fagstoffet. Diskusjonen blir best med personer som har et forhold til temaet, hvilket gjør medstudenter essensielt. Gjennom diskusjon oppstår gjerne flere synspunkter og dypere forståelse av temaet. 

For å oppsummere fagstoffet liker jeg å lage et tankekart, og helst et tankekart for hånd. Jeg føler at ved å tegne for hånd, synker kunnskapen enda lenger inn enn den ville gjort digitalt. Før eksamen ilegger jeg enda mer tid i ovennevnt rekkefølge av å skrive, tegne og prate. Samtidig som repetisjon er vesentlig for enda større læringsutbytte.

Eksempel for fysiske gjøremål:

Dersom jeg skal lære meg et fysisk gjøremål, som for eksempel å sykle er det mye som er likt som når jeg skal lære meg fagstoff. Men, det hjelper ikke å tegne for å lære å sykle. Jeg er nødt til å forstå konseptet, hva som skjer om man tråkker på pedalene, holder inne bremsen, og likende. Videre er jeg nødt til å teste, skjønne og føle meg frem. Gjerne spørre en som kan det. 

Et verktøy jeg benyttet mye da jeg skulle lære meg å surfe, var Youtube. Plattformen gjør titalls instruksjonsvideoer tilgjengelig, og det er kun tiden som begrenser kunnskapen man kan tilegne seg. Samtidig, muliggjør plattformen også for å kommentere og spørre spørsmål. 

Når forståelsen er tilegnet er det kun en ting som gjelder; gjøre og repetere.