En mentor kan defineres som både rådgiver og veileder. Ordlyden av definisjonen kan tolkes dit hen at en mentor vil gi råd og tips til hvilke valg du, eller jeg, skal foreta oss. Uansett sammenheng. I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå kurset «First Round – networking basics». Gjennomgåelsen skal inneholde kursoppbygging, tanker underveis og læringsutbytte fra kurset. Som nevnt, vil en mentor kunne veilede meg ved mine fremtidige karrierevalg – også som nåværende student. 

Skjermdump fra First Round kursetGjennomgang av kurs
First Round kurset består av åtte moduler, hvorav hver modul foretar en stegvis veiledning til hvordan å innhente en mentor. 

Første modul er din profesjonelle identitet.

Hva kjennetegner deg som student eller som en fersk profesjonell? Identiteten som student eller som profesjonell vokser kontinuerlig og samtidig. Som ferdigutdannet er studenten ikke ferdig utlært. Og som student utenfor arbeidslivet, er utviklingen og oppbygging av profesjonell identitet allerede i gang. Modulen fremlegger fem kvaliteter som er viktige å ivareta ved oppbygging av profesjonell identitet og nettverksbygging: 

Empati – evnen til å se situasjoner fra den profesjonelle sitt ståsted ved søk om hjelp. 

Nysgjerrighet – Tydeliggjøre egen interesse av deres reise, erfaring og opplevelser. 
Takknemlighet – Reflekter over at deres hjelp koster tid, og vis takknemlighet ovenfor det.

Relevans – Forklar nyttigheten for deg av denne samtalen. 
Respekt – Behandle vedkommende slik du ønsker å bli behandlet, om rollene var snudd om. 

Andre modul gjennomgår hvordan å bruke LinkedIn til å finne mentor. 

LinkedIn kjennetegnes av ord som nettverksbygging, hvilket ikke er uten grunn. Her kan man knytte kontakter innad i samme bransje, samme universitet eller ut av interesser. Disse kontaktene er gode å ha ved valg av universitet eller søk etter arbeidsplass. Modulen viser til at det er fire måter å finne kontakter via LinkedIn på: 

Perfect overlap – En person du identifiserer deg med, eller allerede har i ditt nettverk. Eksempelvis en fra lik studieretning. 
Great overlap – En person som har flere likhetstrekk med deg og din utdannelse, som for eksempel likt universitet, liknende grad eller jobb innenfor samme fagfelt. Men, det foreligger en forskjell. Derav «great» framfor «perfect». 
Similarities – Dette er en person det er ønskelig å identifisere seg med ved at de for eksempel er ansatt i en ideell bedrift, har studert på liknende universitet eller annet. 
Someone interesting – Dette er en person du tenker kan bidra med god veiledning, på tross av at du ikke identifiserer deg med personen gjennom utdanning eller arbeid. 

Tredje modul er hvordan ta kontakt via LinkedIn. 
Modulen er behjelpelig med å presisere når en skal benytte applikasjonen, og når man skal ta kontakt via mail. LinkedIn er en enkel, rask og lavterskel fremgangsmåte for å knytte kontakt. Mail derimot, er mer formell og kan oppfattes mer personlig. Felles for de to plattformene er innholds-formulering, som sikrer at de fem ovennevnte kvalitetene ivaretas. 
I den første meldingen som sendes til vedkommende som skal kontaktes, fremlegger kurset at følgende faktorer bør inkluderes: 

Who – Hvem er du?
Why – Hvorfor tar du kontakt med vedkommende?

What – Hvilke spørsmål har du eller hva er ønskelig fra vedkommende?

Svarer meldingen på ovennevnte, vil trolig de fem kvalitetene som er viktig for nettverksbygging ivaretas. 

Fjerde modul er koordinering av samtale. 
Modulen fremlegger viktigheten av å koordinere en samtale godt. Ved å gjøre samtalen rask og enkel vil det minimere tidsbruken og overholde respekt for andres tid. Ordlyden av enkel betyr også at meldingen skal være konkret, korrekt og informasjonsrik slik at meldingen blir presis og minimerer feiltolkning eller annet rusk. Ved å vektlegge og foreta grep for at det skal være enklest mulig for vedkommende å hjelpe, øker sjansene for å få hjelp. 

Femte modul er navigasjon av samtalen. 
Igjen kommer viktigheten av modul 1 sine fem kvaliteter. Ved å anvende disse under telefonsamtale, blir samtalen ideell for begge parter. 

Sjette modul omhandler profesjonell opptreden. 
Evnen til å styre samtalen i retningen en selv ønsker vektlegges i denne modulen. For å få til det kreves forberedelser. På starten av samtalen er det hensiktsmessig med en god introduksjon av seg selv, både personlige styrker og svakheter, men også din egen profesjonelle karriere. Underveis vil det være lurt å stille gjennomtenkte spørsmål, før samtalen har en saklig avslutning. Gode spørsmål gir som oftest gode svar, hvilket poengterer viktigheten av forberedelser. 

Syvende modul omhandler research. 
Modulen går litt inn i sjette modul, ved at forberedelsene i forkant av interaksjon med mentor er viktig. Spørsmålene til mentor bør inndeles i følgende kategorier; Main, second og third. Hvorav første kategori er spørsmål til deres karrierereise, både valg og utfordringer. Andre kategori er spørsmål til deres evner, karriere og nyttig informasjon fra deres nåværende arbeidsplass. Siste kategori er spørsmål knyttet til veiledning, egne muligheter og anbefalinger. 

Åttende modul er å skape langvarige relasjoner. 
Etter en slik veiledende interaksjon med en person som du enten identifiserer deg med allerede, eller har et ønske om å identifisere deg med er det viktig å vise takknemlighet. 
Samtidig, vil det være hensiktsmessig å ilegge innsats for å bygge en relasjon. Slik at du ved en senere anledning, har mulighet til å motta ytterligere veiledning. Å vise takknemlighet og å bygge relasjon kan gjøres ved å sende en mail som takker, samt gir en oppdatering på hvordan det går etter veiledning og om det er greit for vedkommende at du tar kontakt ved en senere anledning. 

Oppsummering
Kurset er svært relevant, ved at det gir veiledning til hvordan innhente enda mer relevant kunnskap om spørsmål man ofte ikke kan google seg frem til. Samtidig som kurset senker terskelen for å ta kontakt, ettersom det ufarliggjøres og fremmer tilgjengeligheten ved bruk av en plattform som LinkedIn. Jeg gleder meg til å begynne å bruke LinkedIn på en annen måte enn jeg har gjort hittil. Ønsker du å tilegne deg denne kunnskapen? Ta kurset da vel. 

Kilde til kurs –
https://first-round.teachable.com/p/joinfirstround