Ida Jenssen

Faglig blogg – digital markedsføring

Måned: april 2021

Veiledning til Google søkeoptimalisering

Velkommen til den nye Google søkeoptimalisering veiledningen!Denne veiledningen vil vise deg hvordan du kan rangere høyere i Google søk. Hva er søkeoptimalisering?Søkeoptimalisering, også referert til som SEO, er bruken av kontinuerlig optimalisering av en nettside for å forhøye rangering i organiske søk. Dette med et fokus på populære søkemotorer som Google.  Med det…

Read More

Vurdering av nettbutikk: Hoyer.no

Ved hjelp av Ødegård (2020) sitt blogginnlegg skal jeg foreta en vurdering av nettbutikken til Høyer. Blogginnlegget fremlegger 10 kriterier på hvordan en slik vurdering kan foretas. De ti kriteriene er; Førsteinntrykk Synlighet Brukervennlighet Kjøpsprosess Teknologi/Hastighet Kundetilfredshet Trygghet Kundekommunikasjon Priser, utmerkelser og artikler Konsept og Strategi Ved bruk av disse punktene, vil jeg…

Read More

Hvordan tilegner jeg meg kunnskap?

I dette blogginnlegget skal jeg meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap. Det er forskjell på fysiske gjøremål og teoretisk forståelse, men fellesnevner er at alt nytt må repeteres x antall ganger og at logikken bak må forstås. For å beste meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap skal jeg ta eksempel med hvordan jeg…

Read More

Veien til en mentor

En mentor kan defineres som både rådgiver og veileder. Ordlyden av definisjonen kan tolkes dit hen at en mentor vil gi råd og tips til hvilke valg du, eller jeg, skal foreta oss. Uansett sammenheng. I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå kurset «First Round – networking basics». Gjennomgåelsen skal inneholde kursoppbygging, tanker underveis…

Read More

Hva er og hvordan benytte Objektive, Key Results?

I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå hva målstyringsverktøyet Objective, Key Results er, og hvordan man kan ta det i bruk hos en virksomhet. Objective, Key Results vil heretter også refereres til som OKR. Bakgrunnen for valget av følgende tema i blogginnlegget er effekten OKR kan bidra med hos en virksomhet, gjennom selvstudier av…

Read More