Ida Jenssen

Faglig blogg – digital markedsføring

Måned: mars 2021

Hvordan skape endring?

Klimakommunikasjon står ovenfor en barriere. Denne barrieren er en hindring for kommunikasjon av klimabudskap, som igjen gjør at forbrukere står igjen som uvitende og dermed uegnet til å ta bærekraftige valg. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hvordan det kan skapes en endring mot flere bærekraftige valg som kan bidra til…

Read More

Bærekraft og bransjeendring

I dette blogginnlegg skal jeg ta for meg hva bærekraft er, hvordan Vy har implementert bærekraft i sin virksomhet samt hvordan jeg tror bransjen vil se ut om 5-10 år. Bærekraft er et område jeg ikke har hatt mye kjennskap til før nå. Foruten det økte fokuset på miljø. Men bærekraft er mer enn…

Read More

Hvem er Vy?

I dette blogginnlegget vil jeg presentere virksomheten vi har valgt å skrive eksamensoppgave om, Vygruppen AS. Vygruppen AS, heretter referert til som Vy ble stiftet 1. desember 1996 da trafikkdelen av Norges Statsbaner skilte seg fra delen for infrastruktur (Nordal, Wisting, 2020). Norges statsbaner endret i 2019 navn til Vy, som vi gjenkjenner…

Read More