Kurset i digital økonomi som er en del av digital markedsføring nærmer seg slutten. Vi er midtveis i eksamensperioden og dette er siste blogginnlegget fra kurset. Vi studenter, som mange andre, er påvirket av covid-19 situasjonen og dette har vært et annerledes semester med Zoom framfor forelesningssaler. Men, med Arne og Marius sine kunnskaper innen teknologi vil jeg påstå at Zoom-løsningen har vært minst like god som hvis vi skulle vært i en forelesningssal. Bra jobba!
I dette blogginnlegget vil jeg ta for meg hva vi har vært gjennom, hva jeg har lært og hvilke konsekvenser temaene har for samfunnsutviklingen.

Kurset har vært innom flere temaer i forbindelse med den digitale økonomien. Første tema vi gjennomgikk var plattformer og kunstig intelligens, samt hvordan disse påvirket samfunnet og teknologien. Det å implementere kunnskap slik at vi forstår plattformer er gjort både i praksis, gjennom bloggen, men også teoretisk.

Videre gikk vi mer i dybden på den kunstige intelligensen. Den kunstige intelligensen brukes i dag til mye nyttig og sparer forretninger og mennesker for mye tid og arbeidskraft. Men, med denne utviklingen har det også fulgt flere utfordringer. Blant annet etiske utfordringer, som jeg gikk inn på i mitt tidligere blogginnlegg, hvor liv skal verdsettes dersom selvkjørende biler skal på veien. Selvkjørende biler har også begrensninger som for svakt mobilnett. Det er ikke kun selvkjørende biler innenfor den kunstige intelligensen som byr på etiske problemstillinger begrensninger. 

Den kunstige intelligensen vil også påvirke samfunnet i den grad behovet for dagens jobber endres. Det er nærliggende å tro at med den teknologien vi har i dag, og trolig blir å utvikle, at kunstig intelligens tar over flere av dagens jobber. Men samtidig tilfører andre jobber.

Neste tema er den digitale økonomien. Innenfor den digitale økonomien gjennomgås temaer som transaksjonskostnader, filterbobler, ekkokammer og liknende. Det er temaer som går inn i hverandre og påvirker hverandre. Filterbobler og ekkokamre er to verktøy som senker brukerens transaksjonskostnader. En filterboble er et filtrert og personalisert innhold spesifikt for brukeren. Et ekkokammer kan forklares som en slags gruppe med likesinnede som utveksler og forsterker hverandres inntrykk. Gjennom kurset er nyttigheten av slike verktøy blitt spesifisert. Det fremkommer også hvordan lave transaksjonskostnader bidrar til at vi verdsetter plattformen høyere, og det igjen bidrar til en vellykket plattform. 

Denne lærdommen har vært svært nyttig, da det er og forblir relevant. Forretninger verden over ser nytten av å kunne drive en forretningsmodell med tilnærmet 0-marginalkostnad. En slik forretningsmodell er kun mulig gjennom plattformer. Bakgrunnen for tilnærmet 0, er kostnaden av plass på harddisk. Mens kostnader til lager, eller til andre eiendeler, kan utelukkes slik som tilfellet er hos AirBnB og Uber. Dette kalles for online to online plattformer. 

Gjennom ovennevnte temaer samt ukentlige blogginnlegg sitter jeg igjen med følelsen av stort læringsutbytte. Med andre ord, en vellykket gjennomføring av kurset!