I mitt forrige blogginnlegg tok jeg for meg tematikken personalisering, dette er et resultat av hva jeg skal ta for meg i dette blogginnlegget. Filterbobler og ekkokamre er to verktøy for å senke brukerens transaksjonskostnader, ved at vedkommende sine preferanser prioriteres. En kan anse disse verktøyene som et par briller som ser skarpt på det vesentlige, mens det overflødige forblir skurrete. Transaksjonskostnadene er da tilnærmet null, ettersom vedkommende bruker minimalt med tid for å skille ut uinteressant innhold. I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på de to verktøyene filterbobler og ekkokamre, samt hva disse gjør for vår brukervennlighet og hvilke konsekvenser det har når uinteressante aspekter skyggelegges. 

Hva er filterbobler?
En filterboble kan anses som et resultat av en rekke anbefalingsalgoritmer hvor bruker opplever tilpasset og interessant innhold uten å ha foretatt manuelle tilpasninger. Et eksempel er bruk av filterbobler gjennom sosiale medier, som resulterer i at statusoppdateringer fra en gammel bekjent blir erstattet med en statusoppdatering fra en god venn ettersom det er mer interessant for bruker. Algoritmene baserer sin filtrering på både data som søkehistorikk, logget interesseområde, alder og annet som kan fortelle om bruker og dens behov. Jo mer data algoritmene kan basere filtreringen på, jo større sannsynlig er det for at nettopp den filtreringen er vellykket. 


Som nevnt i mitt forrige innlegg, vil en slik filtrering være tidsbesparende og kan senke transaksjonskostnader på ulike plattformer. Dette er fordi en slik filtrering vil skille ut de uinteressante produktene som verken er et behov eller som potensielt kan bli et behov. 
Videre, vil også en slik funksjon resultere i fordeler som en reklame med rabattkupong etter et eventuelt produktsøk. Dette er nærliggende å anse som en vinn vinn situasjon, da kunde får «riktig» reklame med rabattert pris på et produkt vedkommende har behov for – mens leverandør får rettet sin reklame mot en kunde som har et behov, hvilket resulterer i salg. 

Hva er et ekkokammer?
Et ekkokammer er en situasjon hvor likesinnede møtes og deres ideer og oppfatninger forsterkes gjennom felles kommunikasjon. Dette er det mange eksempler på, blant annet ved ekstremistiske politiske bevegelser. Her har meninger og oppfattelser gjentatte ganger blitt forsterket innad i mindre grupper eller samfunn og dannet et bilde av politikken innad i ekkokammeret. Gjennom filterbobler og ekkokammer kan vedkommende ubevisst utestengte andre synspunkter og/eller forsterke sine nåværende. Innad i et ekkokammer vil like verdier og synspunkter oppfattes som en felles forståelse utenfor ekkokammeret, da et ekkokammer er vanskelig å lokalisere dersom en selv er en del av det. Et ekkokammer kan styrke følelsen av aksept og deltakelse, noe som kan virke beroligende hos et flokkdyr som mennesket. Det er derfor svært vanlig at et ekkokammer skaper økt deltakelse og følelse av tilhørighet.

Photocred: Daan Stevens. Hentet fra Unsplash.com

Filterbobler kan føre vei til et ekkokammer. Bakgrunnen for det er at filterbobler gjør jobben med å skille ut det uinteressante fra det interessante, for så å øke eksponeringen. Verdenen for vedkommende som benytter filterbobler vil da i stor grad dreie seg om vedkommende sine interesser og da personer som deler de samme interessene. Ved at disse personene tar del i en gruppe eller et samfunn dannes et ekkokammer. Dette fører til at deltakerne påvirker hverandre gjennom innflytelse og felles verdier og synspunkter vil forsterkes. 

Dette kan tenkes å påvirke den digitale markedsføringen da det vil være hensiktsmessig å bevisst nå ut til «riktig» ekkokammer. Dersom en digital markedsføringskampanje kan sentrere sin markedsføring, eksempelvis ved bruk av filterbobler, til et ekkokammer hvor behov enten kan oppstå eller allerede finnes. Kan det føre til at deltakerne innad i det relevante ekkokamre trolig fremme og markedsføre produktet videre til sine likesinnede. Slik at det dannes et behov hos de som ikke hadde det fra før og salget av produktet øker mer enn forutsett. 

Derimot, er det kjent at vi mennesker endrer interessefelt og da vil en slik markedsføring resultere i at de med nye interesser går glipp av relevant reklame. Samtidig som markedsfører går glipp av et potensielt salg.

Oppsummering 
For å oppsummere er filterbobler og ekkokamre svært gunstig for brukere av sosiale medier, ettersom bruker ikke behøver å sortere ut innhold manuelt. Dette skaper lave transaksjonskostnader, fellesskap innad i ekkokamrene og høyere verdi hos de sosiale mediene. Digital markedsføring rettet mot spesifikke ekkokamre kan bringe med seg både fordeler og ulemper. Ettersom behov og innflytelse forsterkes innad i ekkokamrene, er det nærliggende å anta at flere behov skapes dersom noen i ekkokammeret påvirker de andre med deres eksisterende behov. Flere behov betyr flere salg, hvilket vil resultere i økt omsetning hos markedsfører. Derimot, kan en slik spesifisering gå glipp av nykommere og dermed miste de potensielle salg hos dem. En løsning kan være å benytte større del av den digitale markedsføringen innad i spesifiserte ekkokamre, men ikke unnlate å markedsføre utenom.