Torsdag 7. januar denne uken holdt Marianne Hagelia en forelesning for oss studenter i digital markedsføring. Her presenterte hun blant annet hvor forskjellig vi mennesker tilegner oss kunnskap. Mennesker er født til å lære, og klarer ikke å hindre å tilegne ny kunnskap (Hagelia, 2020). Nettopp dette synes jeg er veldig interessant.

Av egen erfaring knytter jeg fort læring opp til skole og utdanning, men Hagelias presentasjon fikk meg til å reflektere over at læring er så mye mer enn kun det en vet at en tilegner seg.  

Alt ifra småting som å ta ut en rist fra ovnen og hvor en brenner seg i prosessen så plukker hjernen opp at for å ikke brenne seg må en ta fatt på oppgaven ulikt ved neste anledning. 

Eller, ved at underbevisstheten plukker opp nyttig informasjon man plutselig har bruk for men ikke har tenkt på at man har plukket opp i tidligere sammenhenger.

Læring innebærer så mye mer enn kun timene med nesen i boka eller åpne ører i forelesning.

Nesen i boken.

Videre presenterte Hagelia også hvor forskjellig vi mennesker lærer. Jeg er nok av det «standardiserte» slaget som lærer best ved å lese i rolige omgivelser og notere, for så å utføre oppgaver. Gjerne praktisk og helst med en samarbeidspartner. Derimot, lærer Hagelias sønn ved hjelp av synging. Dette synes jeg er veldig fascinerende og skulle gjerne likt å kunne spille inn en sang på «opptak» for så å høre denne sangen frem til eksamen. 

Ved å knytte denne interessante kunnskapen opp mot det jeg bedriver nå, ser jeg hvordan denne bloggen vi har laget i forbindelse med faget «digital markedsføring» hjelper meg å lære på måten jeg lærer best. 

Gjennom dette faget får jeg først presentert fagstoffet, så gjennomgått det på egenhånd og som en oppsummering laget et blogginnlegg hvor jeg reflekterer og benytter den tilegnede kunnskapen. 

Mye av diskusjonen ovenfor på hvordan vi mennesker lærer baserer seg på egenstudier, men hva med klasseromsundervisning og forelesninger?

Med kunnskap om at mennesker lærer på så mange forskjellige måter og ikke responderer like godt på de samme handlingene, kan det tenkes at det er derfor vi opplever lærere og forelesere så forskjellig. Kanskje liker min medelev en foreleser jeg selv ikke føler jeg får utbytte av, mens det er omvendt hos en annen foreleser. Men da lurer jeg på, finnes det lærere og forelesere som er såpass tilpasningsdyktige at alle elever og studenter tilegner seg kunnskap i like stor grad uten selvstudier?

For en ting er oss på universitet og høyskoler, men hva med den yngre garde – som ikke tilegner seg kunnskap på samme måte som sin sidemann? Kanskje det er nettopp for å løse dette vi bør ta i bruk maskinlæring.

Referanser:

Haugelia, M. (2020, januar). Studieteknikk dag 1. Innlegg presentert ved forelesning i digital markedsføring hos Høyskolen Kristiania, Zoom.