Ida Jenssen

Faglig blogg – digital markedsføring

Arkiv

Veiledning til Google søkeoptimalisering

Velkommen til den nye Google søkeoptimalisering veiledningen!Denne veiledningen vil vise deg hvordan du kan rangere høyere i Google søk. Hva er søkeoptimalisering?Søkeoptimalisering, også referert til som SEO, er bruken av kontinuerlig optimalisering av en nettside for å forhøye rangering i organiske søk. Dette med et fokus på populære søkemotorer som Google.  Med det…

Read More

Vurdering av nettbutikk: Hoyer.no

Ved hjelp av Ødegård (2020) sitt blogginnlegg skal jeg foreta en vurdering av nettbutikken til Høyer. Blogginnlegget fremlegger 10 kriterier på hvordan en slik vurdering kan foretas. De ti kriteriene er; Førsteinntrykk Synlighet Brukervennlighet Kjøpsprosess Teknologi/Hastighet Kundetilfredshet Trygghet Kundekommunikasjon Priser, utmerkelser og artikler Konsept og Strategi Ved bruk av disse punktene, vil jeg…

Read More

Hvordan tilegner jeg meg kunnskap?

I dette blogginnlegget skal jeg meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap. Det er forskjell på fysiske gjøremål og teoretisk forståelse, men fellesnevner er at alt nytt må repeteres x antall ganger og at logikken bak må forstås. For å beste meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap skal jeg ta eksempel med hvordan jeg…

Read More

Veien til en mentor

En mentor kan defineres som både rådgiver og veileder. Ordlyden av definisjonen kan tolkes dit hen at en mentor vil gi råd og tips til hvilke valg du, eller jeg, skal foreta oss. Uansett sammenheng. I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå kurset «First Round – networking basics». Gjennomgåelsen skal inneholde kursoppbygging, tanker underveis…

Read More

Hva er og hvordan benytte Objektive, Key Results?

I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå hva målstyringsverktøyet Objective, Key Results er, og hvordan man kan ta det i bruk hos en virksomhet. Objective, Key Results vil heretter også refereres til som OKR. Bakgrunnen for valget av følgende tema i blogginnlegget er effekten OKR kan bidra med hos en virksomhet, gjennom selvstudier av…

Read More

Hvordan skape endring?

Klimakommunikasjon står ovenfor en barriere. Denne barrieren er en hindring for kommunikasjon av klimabudskap, som igjen gjør at forbrukere står igjen som uvitende og dermed uegnet til å ta bærekraftige valg. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hvordan det kan skapes en endring mot flere bærekraftige valg som kan bidra til…

Read More

Bærekraft og bransjeendring

I dette blogginnlegg skal jeg ta for meg hva bærekraft er, hvordan Vy har implementert bærekraft i sin virksomhet samt hvordan jeg tror bransjen vil se ut om 5-10 år. Bærekraft er et område jeg ikke har hatt mye kjennskap til før nå. Foruten det økte fokuset på miljø. Men bærekraft er mer enn…

Read More

Hvem er Vy?

I dette blogginnlegget vil jeg presentere virksomheten vi har valgt å skrive eksamensoppgave om, Vygruppen AS. Vygruppen AS, heretter referert til som Vy ble stiftet 1. desember 1996 da trafikkdelen av Norges Statsbaner skilte seg fra delen for infrastruktur (Nordal, Wisting, 2020). Norges statsbaner endret i 2019 navn til Vy, som vi gjenkjenner…

Read More

Refleksjonsnotat

Kurset i digital økonomi som er en del av digital markedsføring nærmer seg slutten. Vi er midtveis i eksamensperioden og dette er siste blogginnlegget fra kurset. Vi studenter, som mange andre, er påvirket av covid-19 situasjonen og dette har vært et annerledes semester med Zoom framfor forelesningssaler. Men, med Arne og Marius sine…

Read More

Teknologi som øker sikkerhet uten ansettelse av mer vakthold

Blokkjeder kan beskrives som en database med innovative karakteristikker. En blokkjede muliggjør at tillitt og sikkerhet ved transaksjoner og informasjonsoverføringer blir erstattet med datakraft. Denne tillitten og sikkerheten er frem til blokkjede-teknologien ivaretatt av en tredjeperson. En blokkjede består av flere «blokker» hvorav hver «blokk» inneholder informasjon som data og da for eksempel…

Read More